Undervisningsmiljøvurdering

Køng Idrætsfriskole har lavet en undervisningsmiljøundersøgelse, hvor eleverne i 4-9 klasse er blevet stillet en række spørgsmål vedrørende deres trivsel, deres undervisning og deres skole.

Se undervisningsmiljøundersøgelsen her: Undersøgelse 2020