Tema

På Køng Idrætsfriskole har Lillegruppen Temamoduler på skemaet.

Der arbejdes i emner tværfagligt og kreativt, hvorfor fagtimerne af lærerne kan placeres anderledes alt efter emne. Emner kan eksempelvis være: Bibelfortællinger, billedfremstilling, årstidens gang, højtider, skuespil og danmarkshistorie.

I Lillegruppen tilstræbes det at lave en fire-årig cyklus, hvor børnene i BH. - 3. klasse bliver introduceret for forskellige tværfaglige emner i Dansk, Matematik, Friluftsliv, Kristendomskundskab, Historie, Billedkunst og Håndværk. Det er lærerens ansvar at fordele fag og emner, så de står mål med undervisningsministeriets "Fælles mål".