Sundhedsfag

På Køng Idrætsfriskole har man Sundhedsfag i Mellemgruppen. 

Faget kan indeholde elementer fra Idræt, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Madkundskab og elevens alsidige udvikling.

Sundhedsfaget drejer sig om det brede sundhedsbegreb omkring fysisk, mental og socialt velvære.
I faget vil vi arbejde med, hvad der fremmer sundhed og trivsel, og arbejde med at eleverne tilegner sig viden om, hvilket samspil der er mellem sundhed, trivsel og levevilkår. Vi vil arbejde hen imod at kunne respektere egne og andres personlige grænser og arbejde med relationernes betydning i dette.

Årsplan: Mellemgruppen