Personale

Esben Møllegaard Mogensen (EM), friskolelærer

 

Helle Volsgaard (HV), friskolelærer

 

Jan Terp (JT), friskolelærer

 

JanJan Hovgaard (JH), friskolelærer

 

Janni Godskesen, friskolelærer

 

Lars Bjerg Hansen (LH), pedel

 

Linda Ryvang Andersen (LA), køkkenmedarbejder, SFO-pædagogassistent og rengøringshjælper

 

Lone Sveistrup Gøtche, friskolelærer

 

Lone Sams (LS), sekretær

 

Pernille Jørgensen (PJ), kok og SFO-pædagogmedhjælper

 

Solveig Arneborg Hansen (SH), friskolelærer og læsevejleder

 

Søren Enok Petersen (SP), afdelingsleder

 

Thomas Hjarnø Petersen (TP), leder

 

Tina Frederikke Stougård, smørrebrødsjomfru