Musik

På Køng Idrætsfriskole har eleverne obligatorisk musikundervisning i Lillegruppen. I Mellemgruppen indgår faget som en lille del af faget Håndværk. 

Sang og musik er en fast bestanddel af det daglige liv på Køng Idrætsfriskole. Hver dag er der Fællessamling, hvor et af de bærende elementer er fællessangen. Vi synger primært fra ”Dansk Skolesangbog” men derudover har vi enkelte uger i skoleåret hvor musikken er emnet i morgensamlingens fortælling.  

I juleperioden afholder vi det årlige Lucia-optog. De seneste år har det været eleverne i Lille-og Mellemgruppen, der har gået Lucia. Lillegruppen optræder ligeledes op til jul med enten et nisse- eller krybbespil, hvor sangen også er et bærende element. 

Det er ikke kun børnene, der oplever, at musikken er en vigtig del af skolen. Når der afholdes
arrangementer på skolen, er der også altid fællessang på programmet. Dvs. at både børn, forældre
og gæster på friskolen oplever, at musikken er en af de ting, vi samles om.

Årsplan: Lillegruppen