Matematik

På Køng Idrætsfriskole har børnene Matematik fra bh. kl. til 9. kl.
Vi synes det er vigtigt, at børnene helt fra starten finder glæden ved at lave matematik, tidligt at kunne opnå talforståelse og at denne forståelse af tal og matematikken i øvrigt, bliver noget, de kan anvende i hverdagen.

Forståelsen sker via skriftlige og praktisk-kreative opgaver. Vi vægter at metodemangfoldighed er en del af matematikundervisningen.
Vi lægger vægt på, at matematikken ikke blot bliver et fag i skolen, men noget de kan gøre brug af fremover.

Matematikundervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens "Fælles mål" for faget Matematik. 

I Lillegruppen tager undervisningen udgangspunkt i bogsystemet Format. I Mellem- og Storegruppen tager undervisningen udgangspunkt i Gyldendals digitale matematikportal.

Årsplaner: 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse 8. klasse og 9. klasse

Tillæg: Mellemgruppen