Karaktererovergange

Resultater af opnåede karakterer ved afgangsprøver fremgår af undervisningsministeriets hjemmeside

Overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser fremgår lige ledes af ministeriets hjemmeside (mangelfuld)