Håndværk

På Køng Idrætsfriskole er Håndværk et fag som eleverne har i Lille- og Mellemgruppen. Faget kan også inddrages tværfagligt og kan optræde i emneuger for skolen fra Bh.kl. til 9.kl.

Håndværk dækker indeværende skoleår over fagene Håndværk og design, Madkundskab, Musik og Billedkunst. 

På Køng Idrætsfriskole værdsætter vi de praktiske kompetencer såvel som de boglige kompetencer. Vi mener, at det at kunne et håndværk og have praktisk forståelse tæller stort. Målet er at få eleverne til at opleve den særlige tilfredsstillelse der er,  ved at kunne skabe noget med sine hænder.
Der stræbes efter at lave et inspirerende miljø, som kan stimulere eleverne til at skabe og udtrykke sig efter deres fantasi, følelser og forstand.

Årsplan: Lillegruppen og Mellemgruppen