Håndværk og design

Alle elever i 8. klasse skal fra skoleåret 2020/2021 aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag.
Resultatet vil blive en del af elevens karaktergennemsnit for afgangseksamen, når de forlader skolen efter 9. klasse.

På Køng Idrætsfriskole tilbydes Håndværk og Design som prøvefag fra skoleåret 2020/2021.

På Køng Idrætsfriskole værdsætter vi de praktiske kompetencer såvel som de boglige kompetencer. Vi mener, at det at kunne et håndværk og have praktisk forståelse tæller stort. Vi skal som skole sikre, at de unge kan være klædt på til at vælge en erhvervsuddannelse efter skolen. Vi bestræber os på, at vores elever via faget håndværk og design tilegner sig den optimale viden og færdigheder i forhold til håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser ved at arbejde praktisk i værksteder med forskelligt håndværk, primært i tekstil, træ og metal, men også andre materialer.

I faget håndværk og design skal eleverne gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter ud fra den æstetiske, funktionelle og
kommunikative vinkel. Eleverne skal endvidere opnå en forståelse af den omkringværende
kultur, samt tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

Årsplan: 7. klasse