Geografi

På Køng Idrætsfriskole er faget Geografi en del af faget Naturfag i Storegruppen. 

Eleverne skal i faget Geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Se fanen Naturfag for yderligere information. 

Årsplaner: 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse