Fysik/Kemi

På Køng Idrætsfriskole hører faget Fysk/kemi under faget Naturfag i Storegruppen.

Eleverne skal i faget Fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i Fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

Se Fanen Naturfag for yderligere information. 

Årsplaner: 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse