Fagbeskrivelser og årsplaner

I fanerne kan du læse om de fag, vi har på Køng Idrætsfriskole. 

September 21:
Vi har i øjeblikket problemer med at opdatere vores hjemmeside. Årsplaner udleveres på forlangende ved henvendelse til skolens kontor