Engelsk

På Køng Idrætsfriskole undervises der i Engelsk i alle grupper. Lillegruppen starter i 1. klasse med engelskundervisningen. 

Engelskfaget tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets "Fælles mål".

Formål for faget

Fagligt formål:
Eleverne skal i faget Engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, så de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog.

Dannelsesmæssige formål:
Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, IT og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Eleverne skal arbejde med emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og forberede sig til et liv i et globalt samfund. 

Almen og fagdidaktiske principper:
Skolens værdier skal gerne kunne udtrykkes i faget. Da alle former for leg forudsætter nærvær og animerer til deltagelse i det fællesskab, man er en del af, tilstræbes det, at der integreres legende og/eller spil-lignende elementer, hvor det er muligt/relevant.
Elevernes motivation for at deltage i og bidrage til mundtlige aktiviteter hænger sammen med tryghed. I engelskundervisningen er det derfor et afgørende mål, at undervisningen ledes sådan, at evt. fejl og forkerte udtalemåder af samtlige elever opfattes og accepteres som en naturlig del af det at øve sig på sproget.

Årsplaner: 1.-2. klasse, 3. klasse, 4.-6. klasse, 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse