Biologi

På Køng Idrætsfriskole er faget Biologi en del af faget Naturfag i Storegruppen. 

Eleverne skal i faget Biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi.

Se fanen Naturfag for yderligere information. 

Årsplaner: 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse