Billedkunst som prøvefag

Alle elever i 8. klasse skal fra skoleåret 2020/2021 aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag.
Resultatet vil blive en del af elevens karaktergennemsnit for afgangseksamen, når de forlader skolen efter 9. klasse.

På Køng Idrætsfriskole tilbydes Billedkunst som prøvefag fra skoleåret 2020/2021.

I valgfaget Billedkunst er der fokus på billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.
Der lægges op til en alsidig udvikling hos eleverne, da de skiftevis arbejder praktisk, analytisk og kommunikerende i den samme fremstillingsproces. 

I valgfaget Billedkunst i 7.-8. årgang trækker eleverne på deres erfaringer fra Billedkunst i Lille- og Mellemgruppen. Eleverne har således et grundlæggende fundament, som giver dem et godt afsæt ift. at foretage forskellige valg i deres billedprojekter. I såvel skitsearbejde som eksperimenter arbejdes der med at udvikle idéerne med billedprojekterne. 

Det praktiske arbejde giver eleverne tillid til egne færdigheder, og eleverne styrkes i både selvstændigt arbejde og samarbejde. Udtryksformerne er mangfoldige, fx tegning, maleri, skulptur, arkitektur, grafiske og digitale billeder samt video.

Udtryksformerne kan deles op i plane, rumlige og digitale billeder.