Bestyrelsen

Det er bestyrelsens sigte at lade så mange som muligt blive hørt - både i det daglige og med hensyn til bestyrelsesarbejdet. Vi vil arbejde på at gøre afstanden mellem bestyrelse og ansatte og forældre så kort og uformel som muligt, da det er meget vigtigt for os at understrege, at på Køng laver vi skole/børnehave/vuggestue sammen - alle sammen.

Det er netop det, der er Køng-ånden, og det er lige præcis sådan, vi vil have det; et samarbejde præget af engagement, fremsyn, iderigdom, positivitet og ikke mindst humor.

Har I derfor noget på hjerte, så hold jer endelig ikke tilbage. Vi er lige her for at arbejde sammen med jer.

 

Bestyrelsen bestå af følgende medlemmer:

 

Fra forældrekredsen:

Jane Madsen (Mor til Alberte i 2. og Frida i 6.)

Søren Folke Olsen (Far til Caroline i 2. og Julie i børnehaven)

Christian Heller (Far til Vidar i 1.)

Trine Lund Budtz (1.suppleant) (Mor til Vera i 2. og Carl i 6.)

 

Fra skolekredsen:

Kristine Schou Bjerno (Mor til Sophia i børnehaveklassen)

Johnny Harboe (Tidligere ansat på friskolen, far til to tidligere elever)

Karen Folke Olsen (1.suppleant) (Mor til Caroline i 2. Julie i børnehaven)

Lars Møller (2.suppleant) (Tidligere ansat på friskolen, far til tre tidligere elever)

 

Derudover består bestyrelsen naturligvis også af:

Fra personalegruppen:

Andreas Packroff (Friskole)

Bodil Løvlund Nielsen (Børnehave/Vuggestue)

Og fra ledelsen:

Søren Enok Petersen (Friskole)

Charlotte Stoklund Larsen (Børnehave/Vuggestue)

 

Bestyrelsen har netop konstitueret sig med:

Johnny Harboe som formand

Christian Heller som næstformand
 

Bestyrelsen har fordelt sig på følgende udvalg:

Økonomiudvalg:

Søren Enok, Johnny, Søren Folke, Trine

 

Bygningsudvalg:

Søren Folke, Lars

 

PR/Hjemmeside:

Jane, Kristine, Karen

 

Ansættelsesprocesudvalg:

Jane, Kristine, Johnny, Søren Enok

Kontaktoplysninger Bestyrelsen og Ledelsen