Afgangskarakterer

Resultater af opnåede karakterer ved afgangsprøver, samt overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser fremgår af undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/statistik/grundskolen